Jennifer Aniston, Steven Spielberg e mais – Tudo na TV